2021-06-22

Återbruk är nyckeln till en cirkulär ekonomi

 

Framtidens produktion och konsumtion måste tveklöst bli mer cirkulär än idag – och det gäller alla branscher och produkttyper. Alla måste helt enkelt göra sitt yttersta för att ta stora kliv bort från det slit-och-släng-tänk som alltför länge präglat vår konsumtion. Reclaimit har tagit fram en ny tjänst som hjälper branschaktörer att leva upp till hårdare krav på cirkulärt tänk och hållbarhet i alla led – samtidigt som de får kontroll och transparens kring återbrukade produkter.

Om produkter håller längre – och dessutom enkelt kan repareras och uppgraderas – kan de användas betydligt längre än idag och i högre grad återanvändas, och därmed utgöra en viktig pelare i den cirkulära ekonomin. EU har därför tagit fram en handlingsplan för ett grönare Europa, som pekar på vikten av att vi både producerar och konsumerar på ett mer hållbart sätt. Handlingsplanen, som började gälla den 1 mars 2021, är tänkt att fungera som ett styrdokument för den cirkulära ekonomin och hjälpa såväl producenter som konsumenter att agera på ett så hållbart och klimatvänligt sätt som möjligt.

Som ett led i handlingsplanen kommer EU-kommissionen lägga fram ett lagförslag för så kallad ekodesign. Enkelt förklarat handlar det om en hållbarhetspolicy som säkerställer att produkter på EU-marknaden är utformade för att hålla länge, och att de är lätta att både reparera och återvinna. Produkter ska också innehålla så stor andel återvunna råvaror som möjligt – och engångsprodukter ska kraftigt begränsas i EU. Tanken är att hållbara produkter ska bli den nya normen.

 

Negativa upplevelser

EU-kommissionen kommer också att införa strängare regler för offentlig upphandling, och samtidigt ställs även högre krav på jämförbar och verifierbar information och dokumentation som underlättar för konsumenter att fatta ett miljömedvetet och klimatsmart val. Produkter måste till exempel innehålla tydlig information om hållbarhet, reparationsförmåga och hur man kasserar dem. Med andra ord måste tillverkare, leverantörer och återförsäljare vara beredda att ta ett mycket större miljöansvar i framtiden.

EU har identifierat ett antal sektorer som är extra kritiska för omställningen. En av dessa är elektronikbranschen, som präglas av stor råvaruanvändning i produktionen, långa fraktsträckor, korta livscykler och generellt alltför snabb skrotning. Därför skärper EU redan under 2021 reglerna för elektronikprodukter, för att bland annat säkerställa bättre tillgång till reservdelar, reparationstjänster och servicehandböcker.

För att öka materialåtervinningen och minska avfallsmängden, ställer de nya reglerna ett grundkrav på att elektronikprodukter ska ha hålla längre, använda mindre energi och kunna repareras. För att produkterna lättare ska kunna repareras ställs krav på att de skruvas ihop i stället för att limmas eller svetsas. Det ställs också krav på att reservdelar ska levereras i tio år från det att produkten släpps ut på marknaden. Dessutom ska dokumentation för reparation av produkter finnas tillgänglig för alla godkända verkstäder. EU-kommissionen vill på längre sikt också anta nya regleringsåtgärder för till exempel mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer och implementera en form av övergripande återtagningsschema för att returnera eller sälja gamla enheter och laddare.

 

Ett säkert och kvalitativt återbruk kräver rätt lösning

En av utmaningarna som måste lösas för att leva upp till de nya kraven är att säkerställa ett kvalitativt återbruk, med andra ord att de produkter som får ett andra liv på återbruksmarknaden fungerar som de ska och är säkra. I många fall är detta ett absolut måste, då exempelvis en felande elektronikprodukt kan vara direkt livsfarlig

I Norge har stiftelsen Elektronikkbransjen – som första europeiska branschsammanslutning – därför nu tagit de första spadtagen mot en maximalt cirkulär ekonomi för sina medlemmar. Elektronikkbransjen gav Reclaimit i uppdrag att ta fram en onlinetjänst där producenter, verkstäder, butiker och andra återbruksaktörer har tillgång till en enhetlig systemlösning som ger en kontroll- och en kvalitetsstämpel för återbrukade eller reparerade produkter. Systemlösningen är byggd för att främja ett cirkulärt arbete på ett så enkelt sätt som möjligt, och varje butik och varje verkstad har sitt eget konto i tjänsten där de kan se all information kring produkter de hanterar eller har hanterat.

 

– Genom att återbruksprodukter registreras i systemet skapas full transparens och spårbarhet kring alla reparationer, försäljningar och garantistatus. Auktoriserade verkstäder och andra serviceaktörer garanterar att produkterna antingen är reparerade eller uppgraderade, samt att de har funktions- och säkerhetstestats enligt branschpraxis, förklarar Seppo Tanskanen, CTO för Reclaimit.

 

Genom ett samarbete med ett försäkringsbolag erbjuder Elektronikkbransjen dessutom två års garanti när återbruksprodukter som finns registrerade i systemet säljs vidare till konsument. Sammantaget skapar detta i slutändan en trygghet för både butikerna som säljer återbruksprodukterna och slutkonsumenterna som köper dem. Butikerna vet att de säljer en fungerande produkt som kopplas till en försäkringsgaranti och kunden kan tryggt köpa en begagnad produkt som de vet är säkra. Dessutom bidrar det till att stärka tillverkarnas varumärken som pålitliga leverantörer av långlivade och hållbara produkter.

Tjänsten och systemet som Reclaimit tagit fram är givetvis inte begränsat till elektronikprodukter, tvärtom finns en stor potential att koppla på alla branscher som vill och måste arbeta i en cirkulär riktning, med exempelvis minskat avfall och mer långvarig produktanvändning.

 

– Tanken med systemet är att det ska kunna användas till vilken branschsektor som helst och påskynda och underlätta den mycket nödvändiga övergången till en cirkulär ekonomi, säger Seppo Tanskanen.

 

Läs mer

Elektronikkbransjen i Norge och Reclaimit lanserar e-tjänst för cirkulär framtid

EU:s ekodesigndirektiv

EU-kommissionens handlingsplan

Elavfall i EU: Fakta och siffror

SVT: Mobiltelefoner återanvänds sällan trots stor miljöpåverkan

 

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå