Åtta av tio vill reparera istället för att köpa nytt

80 procent av svenska e-handelskunder vill reparera en vara med garanti istället för att köpa nytt. Det visar en undersökning som Reclaimit låtit Novus göra.80 procent av svenska e-handelskunder kan tänka sig att reparera en vara med garanti istället för att köpa nytt. Det framgår av en undersökning som det svenska eftermarknadsföretaget Reclaimit låtit Novus göra inför EU:s kommande lagstiftning om rätten att reparera. Reclaimit har sedan tidigare utvecklat en tjänst som används av norska Elektronikkbransjen för att underlätta för branschen att leva upp till de krav som väntas från EU och konsumenter.

Under hösten förväntas EU-kommissionen lägga fram ett lagförslag om “rätten att reparera”, ett initiativ för att underlätta för konsumenter att använda produkter längre genom att ställa krav på reparerbarhet. Förslaget är ett viktig del i EU:s plan för att bli en cirkulär ekonomi till år 2050.

Inför de nya EU-reglerna har eftermarknadsföretaget Reclaimit från Piteå låtit Novus fråga svenska folket om hur intresserade de är av att återbruka varor istället för att köpa nytt. Undersökningen visar att åtta av tio (80%) av svenskarna kan tänka sig att reparera en vara med garanti istället för att köpa en ny. Främst gäller det hemelektronik (60%) och möbler (46%). Det som kan få svenskarna att reparera mer är främst billigare reparationer (57%) och enklare hantering (45%).

– Det är tydligt att svenska konsumenter vill kunna reparera istället för att köpa nytt, säger Wilhelm Hamilton, VD för Reclaimit. Tyvärr får de inte chansen då hanteringen av reparationer och återbruksprodukter inte kommit igång på bred front i Sverige ännu. Vi har faktiskt blivit omkörda av Norge, som gått i bräschen för att utveckla en cirkulär ekonomi för hemelektronik.

En utmaning för att möta både EU:s kommande regler och konsumentens önskan om att reparera mer är att säkerställa att de återbrukade produkterna fungerar och är säkra. I Norge har Stiftelsen Elektronikkbransjen för två år sedan gett Reclaimit uppdraget att utveckla en e-tjänst för hanteringen av rekonditionerad elektronik, alltså begagnade, servade och testade produkter. Tjänsten ger en säkerhet för både konsumenten och aktörerna i återbrukskedjan, såsom tillverkare, verkstäder och butiker.

– Målet för elektronikbranschen i Norge är att förlänga livslängden på produkterna och minska det elektriska avfallet, säger Wilhelm Hamilton. Erfarenheterna från Norge visar att en e-tjänst med information om produkternas historik är central för att lyckas uppnå ett cirkulärt flöde med många aktörer inblandade. Det gör exempelvis att konsumenten kan köpa en reparerad brödrost i en butik med en ny garanti och vara trygg med att den fungerar samt inte börjar brinna.

Tjänsten i Norge ger verkstäder och butiker produktinformation och spårbarhet kring alla reparationer, försäljningar och garantistatus. Auktoriserade verkstäder och serviceställen garanterar att de återbrukade produkterna antingen är reparerade eller uppgraderade, samt att de har funktions- och säkerhetstestats enligt branschpraxis. Efter reparationen kan de säljas på nytt i butik eller i e-handeln med en ny garanti. I och med att det är ett branschgemensamt initiativ har en standard skapats kring garantier för konsumenterna. I Norge säljs de reparerade produkterna med två års garanti.

Först ut att implementera ett cirkulärt flöde och sälja rekonditionerade produkter i Norge med stöd av den nya tjänsten är hemelektronikkedjan Power, som nyligen öppnade RePower – en butik med enbart återbrukad elektronik.

Fakta: Resultat undersökning om reparationer och återbruk

Reclaimit har låtit undersökningsföretaget Novus undersöka svenska e-handelskunders attityder till reparationer. Totalt genomfördes 1077 intervjuer bland allmänheten 18-79 år under perioden 14-18 mars 2022. Av de var 1044 e-handelskunder. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Detta innebär att resultaten är generaliserbara till den aktuella målpopulationen.

Resultatet visar att viljan hos svenska e-handelskunder att reparera istället för att köpa nytt är stor. 80 procent anger att de skulle kunna tänka sig att reparera en vara med garanti istället för att köpa nytt.

Den produkttyp man främst kan tänka sig att reparera är hemelektronik (60%), följt av möbler (46%) och heminredning (37%). Barnfamiljer är i större utsträckning intresserade av reparationer för hemelektronik (66%). Ungdomar 18-29 år är i högre grad intresserade av att reparera möbler (60%) och hemelektronik (61%).

Det som kan få svenskarna att återbruka mer är främst billigare reparationer (57%) och enklare hantering (45%).

Fakta: EU:s lagförslag om reparationer

Under hösten förväntas EU-kommissionen lägga fram ett lagförslag om “rätten att reparera”, ett initiativ för att underlätta för konsumenter att använda produkter längre genom att ställa krav på reparerbarhet. Förslaget är ett viktig del i EU:s plan för att bli en cirkulär ekonomi till år 2050. Inför att lagförslaget presenteras har EU-parlamentet gått ut med en kravlista på åtgärder som de vill se i den kommande lagstiftningen.

Bland åtgärderna finns följande:

• Att göra reparationer attraktiva för konsumenter, som bonusar för att reparera en apparat som inte fungerar eller att få en ersättningsapparat under reparationen.

• Tvinga tillverkare att ge fri tillgång till reparations- och underhållsinformation och att garantera uppdateringar av mjukvara under en minimiperiod.

• Se till att apparaternas hållbarhet ökar, är lättare att reparera och innehåller delar som kan bytas ut.

• Erbjuda bättra konsumentinformation om reparation av apparaten.

• Förlänga garantier.

 

 


Vill du veta mer om hur Reclaimit fungerar? Läs vidare här eller kontakta oss för en gratis demo redan idag!

Du har väl inte missat Reclaimits undersökning State of Returns 2022? Undersökningen, som är gjord i samarbete med Novus, kartlägger svenska e-handelskunders attityder och erfarenheter – med andra ord obligatorisk läsning för alla e-handlare. Visste du till exempel att över hälften av de svenska e-handelskunder har avstått köp på grund av returrädsla? 

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå